5 stavebních parcel na okraji obce DoubravčanyK prodeji nabízíme 5 stavebních parcel, které jsou situovány zcela na kraji obce a poskytují příjemný výhled do okolí. Dle platného územního plánu se jedná o pozemky s označením SV – smíšené obytné venkovské. Postavit si zde můžete rodinný dům venkovského typu se sedlovou střechou a dvěma nadzemními podlažími. Intenzita zeleně musí být zachována minimálně 40 %, intenzita využití maximálně 40%. Nutno na pozemku zbudovat ČOV a vlastní studnu. 

Odkaz na územní plán obcehttps://www.zasmuky.cz/uzemni-plan


Katastrální mapa pozemku děleného na parcely: 

Situace - rozdělení pozemku na parcely: Vizualizace parcel s rodinnými domy venkovského typu:

Parcela 4 a 5 je dotčena nadzemním vedením VN do 35kV s ochranným pásmem min. 7 m od krajního vodiče. V tomto ochranném pásmu nelze umístit žádné stavby. Plynovod vede po severní hranici pozemku. Ke každé parcele bude náležet i podíl 1/5 příjezdové komunikace.  

V současné době probíhá dělení pozemku na stavební parcely. Souhlasná stanoviska jsou k dispozici. 


Zásmuky vám poskytnou veškerý komfort, který k životu potřebujete.

Je zde základní škola, 2 mateřské školky, umělecká škola, lékařské služby i nový supermarket PENNY. Dominantou města je raně barokní zámek, v jehož areálu se každoročně koná tradiční pouť. 

A nudit se tu rozhodně nebudete. V Zásmukách panuje čilí společenský život. Pořádají se tu vánoční a velikonoční trhy, dětský den, v Sokolovně plesy, zábavy a třeba putovní kino. Tradiční pouť se koná první víkend v srpnu a s ní jsou spojené stánkové trhy a pouťová zábava v areálu zámku. Sokolovna nabízí kroužky pro děti i dospělé a v jejím areálu jsou vybudovány tenisové kurty. Nedávno bylo vybudováno i nové víceúčelové sportoviště vedle základní školy. Díky místnímu fotbalovému klubu si přijdou na své i milovníci fotbalu. Pejskaři jistě ocení cvičiště pro své čtyřnohé mazlíčky. V Zásmukách fungují spolky hasičů, rybářů, myslivců, sokola i ekologů. 


Občanská vybavenost:

Zásmuky jsou moderní, působivé a poskytují zkrátka ideální podmínky pro rodinný život.